Obavijest: Zzzagimed 2019 – Javni poziv

Pčelarsko društvo „Zagreb“ u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, te medijsku potporu Hrvatskog pčelarskog saveza, organizira ocjenjivanje kvalitete meda pčelara neposrednih proizvođača, pod nazivom:
15. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda – pod nazivom „Zzzagimed 2019.“

JAVNI POZIV

Poštovane pčelarke i pčelari znamo da je svaki pčelar ponosan na svoje pčele i med zato vas pozivamo da se pridružite našem ocjenjivanju kvalitete meda kako bi potvrdili kvalitetu vaše pčelarske prakse i rada vaših pčela.

Prijava za natjecanje

 1. Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari iz RH i inozemstva s medom iz vlastite proizvodnje koji nije stariji od jedne godine te ga na zalihi ima najmanje 25 kg.
 2. Za jedan uzorak potrebno je dostaviti dvije staklenke volumena 370 ml, punjene s po 450 grama meda. Staklenke moraju biti napunjene do donjeg djela grla iste (nikako do vrha) i zatvorene novim metalnim poklopcem. Med ne smije biti kristaliziran, mora biti procijeđen i bez trunja.
  Udio vlage u medu ne smije biti veći od 20%.
 3. Naljepnica (etiketa) na staklenkama mora sadržavati čitko ispisane slijedeće podatke: ime i prezime pčelara, točna adresa, broj telefona, vrsta meda, rok upotrebe ili „L“ (LOT ), neto masa i država porijekla – za uzorke iz inozemstva.
 4. Za jedan uzorak plaća se kotizacija od 150,00 kn, a za svaki slijedeći uzorak istog pčelara po 100,00 kn. Uz uzorke meda poslane poštom priložiti kopiju uplatnice.
 5. Uzorci meda mogu se dostaviti:
  poštom od: 01. – 26. 09. 2019., na adresu:
  Informatička oprema d.o.o.
  I. B. Mažuranić 70
  10000 Zagreb
  ili osobno: 05., 12., 19. i 26. 09. 2019. (četvrtkom), od 18,00 – 20,00 sati, u sjedište Pčelarskog društva Zagreb, adresa: Našička 16, Zagreb (kod Jarunskog placa).
  Iznos kotizacije plaća se prilikom predaje uzoraka ili na: ž.r. PD Zagreb, IBAN broj: HR 3623600001101460330, s naznakom: za Zagimed 2019.
 6. Ocjenjivanje pristiglih uzoraka, vršiti će se na temelju Pravilnika za ocjenjivanje meda – za potrebe priredbe Zzzagimed, Pčelarskog društva Zagreb. Pogledati se može na: www.pdz.hr
 7. Uredno pristigle uzorke meda, s plaćenom kotizacijom, preuzima Komisija za ocjenjivanje urednosti i šifriranje uzoraka.
  Fizikalno-kemijska analiza pristiglih uzoraka obaviti će se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, do 30.10.2019.
  Organoleptičko ocjenjivanje obaviti će se također na PBF-u, od strane educiranih ocjenjivača s višegodišnjim iskustvom.
 8. Nakon provedenih ocjenjivanja, prema ukupnom rezultatu (zbroj bodova) za svaki pristigli uzorak, natjecatelju se dodjeljuje jedno od slijedećih priznanja: ZLATNO, SREBRNO, BRONČANO ili PRIZNANJE ZA SUDJELOVANJE.

Nabolji med u kategoriji, dobiva plaketu ŠAMPIONA vrste, ukoliko pristigne najmanje pet uzoraka za pojedinu vrstu meda, te se proglašava ukupni ŠAMPION za med iz Hrvatske, te med iz inozemstva. Svaki natjecatelj dobiva i Bilten sa pojedinačnom ocjenom i ukupnim rezultatom za svaki uzorak. Dodjela priznanja pčelarima obaviti će se na završnoj svečanosti (okvirni datum 29.11.2019.), adresa: Zagreb, Kaptol 27, dvorana: Tribine Grada Zagreba.

Točan datum, dodjele priznanja objaviti ćemo naknadno na internetskim stranicama PD Zagreb i Hrvatskog pčelarskog saveza.

Za sva druga pitanja i detaljnije informacije na raspolaganju vam je voditelj projekta:
Dragutin Vedak, mob. 099 / 354 2450, e-mail: dragutin.vedak@gmail.com 

UO PDZ

Pdf verziju poziva možete skinuti ovdje.

Leave a Reply