Skupština PDZ

Cijenjeni članovi Društva,

Temeljem Statuta PD Zagreb, članak 17 i odluke Upravnog odbora od 10.02.2023. godine sazivam

REDOVITU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU PD ZAGREB ZA 2022. GODINU

kombiniranim načinom uživo u prostorijama udruge Našička 16, te preko ZOOM aplikacije preko interneta u četvrtak 23.2.2023., sa početkom u 18 sati,

Za Skupštinu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Radnog predsjedništva – 3 člana
  2. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Verifikacijske komisije – 2 člana
 3. Izvješće o radu za 2022. godinu
 4. Izvješće o financijskom poslovanju za 2022. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu
 6. Izvješće Časnog suda za 2022. godinu
 7. Rasprava o izvješćima
 8. Usvajanje izvješće iz točaka 3 ,4, 5 i 6
 9. Izvješće o planu rada i financijskom planu za 2023. godinu
 10. Prijedlog plana rada za 2024. godinu.
 11. Prijedlog financijski plan za 2024. godinu.
 12. Usvajanje točaka 10 i 11
 13. Razrješenje i zamjena člana Suda časti Dražana Jurišića
 14. Razrješenje i zamjena člana Upravnog odbora Luke Šebelića
 15. Imenovanje dopuna za člana Suda časti predloženi Luka Šebelić
 16. Imenovanje dopuna za člana Upravnog odbora predloženi Damir Habjanec
 17. Prijedlog delegata za Redovnu skupštinu Hrvatskog pčelarskog saveza,
 18. Donošenje odluke o visini članarine u € za 2023. godinu .
 19. Razno, pitanja i prijedlozi

PREDSJEDNIK

Dragutin Vedak ing.str.

Napominjemo da Skupštini mogu prisustvovati samo članovi Društva s time da novi članovi, učlanjeni ove godine, prema Statutu, nemaju pravo glasa. Dakle, pravo glasa na Skupštini imaju samo članovi iz 2022. godine.

Poveznicu za online uključenje u rad Skupštine dobit ćete elektronskom poštom.

Leave a Reply