Radovi u veljači

Radovi na pčelinjaku u mjesecu veljači

Veljača je posljednji zimski mjesec u kojem je vrijeme još uvijek dosta hladno, međutim u njenoj drugoj polovici dani postaju duži a noći kraće. Mnogi je nazivaju i veljačom prekretačom jer tijekom mjeseca znade iznenaditi svojim prevrtljivim vremenom, lijepim i toplim danima izmamiti pojedine biljke a onda naglo zahladniti.

Tako u veljači kao posljedica blagih zima cvijeta,visibaba, šafran a procvjetati može i ljeska koja pčelama daje veliku količinu cvjetnog praha. Tijekom jeseni ljeska formira zametke resa koje miruju a lijepo vrijeme ih izmami na cvatnju.

U pčelinjoj zajednici životni procesi se nastavljaju pa iako je vani hladno i pčele slabo izlaze iz košnica matica polaže sve više jaja u stanice saća i površina pod leglom se sve više povećava. Pored meda koji se sve više počinje trošiti pčele troše i cvjetni prah jer bez njega se pčelinje leglo ne može razviti. Potrošnja meda u ovom mjesecu kreće se oko 2 kilograma po pčelinjoj zajednici.

Radovi u ovom mjesecu svode se na:

  • obilazak pčelinjaka i prvi vanjski letimičan pregled,
  • kontrola hrane,
  • zdravstvena kontrola.

Obilazak pčelinjaka i prvi vanjski letimičan pregled

Kao i u proteklim zimskim mjesecima tijekom ovog mjeseca nastavljamo sa obilaskom pčelinjaka glede uočavanja određenih nepravilnih stanja na njemu i oko njega nastalih kao posljedica nepovoljnog vremena, životinja ili drugih uzročnika koji mogu bitno utjecati na biološki život pčelinje zajednice. Tijekom veljače u pojedinim godinama znade biti dosta snijega pa isti treba ukloniti sa krovova košnica i ispred njih jer čim se pojavi koji topao i sunčan dan pčele kreću na pročisni izlet i u potragu za vodom i hranom. Upravo u ovome mjesecu nastaje kritično stanje što se tiče potrebe pčela za pražnjenjem neprobavljivih tvari i opskrbe pčela hranom jer pojavom legla sada u veljači na 2 do 3 okvira povećava se potrošnja meda i cvjetnog praha a  istovremeno duplo brže se nagomilavaju neprobavljive tvari iz hrane kojih se pčele nastoje riješiti. Tijekom ovog mjeseca u vrijeme toplih dana kada pčele izlaze izvan košnica posebnu pozornost treba obratiti na zajednice u koje se   sumnja  da nemaju maticu jer pčele iz drugih košnica to osjete i nastoje iz takve zajednice opljačkati med što je uvod u grabež na pčelinjaku. Takvim pčelinjim zajednicama treba dodati nukleus ili ih spojiti sa susjednom pčelinjom zajednicom u koliko se u istoj nije pojavilo trutovsko leglo odnosno u koliko pčele radilice nisu počele obnašati maticu pa nesti neoplođena jaja iz kojih će se izleći trutovi. Ako se pak to dogodilo ja tada takvu zajednicu maknem sa pčelinjaka i pčele istresem na novinski papir a košnicu spremim tako što okvire sa trutovskim leglom pretopim u vosak dok ostale okvire ostavim za dalju upotrebu. Znači tijekom ovog mjeseca svakako treba napraviti vanjski letimični pregled pčelinjih zajednica, a to je uvijek najbolje kada pčele izlaze izvan košnica. One košnice iz kojih pčele ne izlaze tijekom pročisnog izleta treba pregledati jer postoji sumnja na uginuće pčela, međutim moguće je i da  one nemaju potrebu za pročisnim izletom. Košnice u kojima su pčele uginule treba zatvoriti kako ne bi izazvale grabež na pčelinjaku. U koliko ispred košnica ili podnice vidimo izgriženog saća i voštanih poklopaca ili ostataka pčela znajmo da je u njima miš ili rovka.U svakom slučaju u ovo doba prvi vanjski letimični pregled je od izuzetnog značaja kako za pčelinju zajednicu tako i za cijeli pčelinjak.

U nekim godinama tijekom veljače vrijeme znade biti tako lijepo i toplo pa omogućuje pčelarima u ovom mjesecu i prvi pravi proljetni pregled pčela.

Kontrola hrane

Ako smo pčelinju zajednicu uzimili sa nedovoljnom količinom hrane i u koliko ista u košnici nije raspoređena na odgovarajući način, tijekom ovog mjeseca zbog još uvijek hladnog vremena i povećane potrebe za hranom često se zna dogoditi i uginuće pčelinje zajednice. Kako do toga ne bi došlo prvom prilikom kada pčele izlaze iz košnica najbolje je prazne okvire zamijeniti sa punim okvirima meda, a u svakom slučaju pčelama iznad zimskog klupka dodati šećerno medeno tijesto. U ovom mjesecu dodavanjem šećerno medenog tijesta možemo i maticu poticati u bržem polaganju jaja. Nedostatak dovoljne količine hrane u košnici uzrokuje smanjeno leglo ili odsutnost istog, gladovanje i u konačnici uginuće pčela. Dok je još uvijek hladno vrijeme pčelama se prakticira prihrana čvrstom hranom a kada otopli i vrijeme se ustali tada se može pristupiti i hranjenje tekućom hranom, ali nikako u ovom mjesecu.

Zdravstvena kontrola

Tijekom ovog mjeseca često u pojedinim pčelinjim zajednicama znamo naći zaprljane okvire i saće pčelinjim izmetom zbog proljeva ili nozemoze pa takve okvire treba ukloniti iz košnice kako ne bi bili uzročnik daljeg razvoja bolesti. U koliko je zajednica slaba treba je pregraditi na onoliko okvira koliko zauzima i dodatno utopliti jer za razvoj legla i dovoljne količine hrane nužno joj je potrebna i toplina. Zajednice koje nisu na odgovarajući način liječene protiv varooze u ovo vrijeme dosta su oslabile ili naprosto uginule.

Samo zdrava i jaka zajednica sa dosta hrane garancija je uspjeha u nadolazećoj pčelarskoj sezoni kojoj se svi mi veselimo i koju željno oščekujemo.

Leave a Reply