Radovi u lipnju

Radovi na pčelinjaku u mjesecu lipnju

Lipanj je mjesec u kojem pčele dostižu vrhunac svog razvoja. To je mjesec cvatnje amorfe u Posavini, lipe u Podravini, kestena oko Kostajnice, Karlovca, Istri  i drugim predjelima te livade u svim dijelovima Hrvatske.

Radovi koje izvodimo u lipnju su slijedeći:

  • nastavak radova iz mjeseca svibnja,
  • umnožavanje pčelinjih zajednica,
  • proizvodnja i zamjena matica,
  • skupljanje propolisa
  • proizvodnja matične mliječi,
  • vrcanje meda

Nastavak radova iz mjeseca svibnja

Ukoliko krajem svibnja nismo završili vrcanje bagremovog meda tad ćemo to uraditi u prvim danima lipnja. Prilikom vraćanja izvrcanih okvira isti se u uvjetima nektarne paše mogu odmah vratiti u košnicu tijekom dana, međutim u koliko je izostala paša tada ih je najbolje vratiti naveče. Prije vraćanja dobro ih je malo poprskati sa vodom kako bi pčele što lakše popravile oštećene stanice i iste pripremile za smještaj novog nektara. Po završenom vrcanju mnogi pčelari kreću put Posavine na amorfu koja počinje cvjetati početkom lipnja odmah po završetku bagrema. U povoljnim godinama cvatnja traje do 15 dana uz obilje cvjetnog praha pa pčele na amorfi mogu skupiti od 20 do 30 kg meda. Med je tamnocrvene boje dobrog i finog okusa. Tijekom lipnja nastavljamo sa skupljanjem  cvjetnog praha sa amorfe i kestena, hvatanjem  rojeva, kontroliranjem zdravstvenog stanja pčela i legla te opskrbom vode u našim pojilicama za pčele.

Umnožavanje pčelinjih zajednica

To je postupaka kojima se pčelari služe u svrhu povećanja broja pčelinjih zajednica. Prilikom umnožavanja važno je napomenuti kako se isto obavlja uz dodavanje zrelih matičnjaka ili sa mladom maticom, budući uspjeh u pčelarstvu ovisi od niz faktora ali u prvom redu od dobre i plodne matice.

  • Postupak umnožavanja pčelinjih zajednica dodavanjem matičnjaka

Pored prirodnog rojenja postoji i mogućnost povećanja pčelinjih zajednica razrojavanjem odnosno umnožavanja pčelinjih zajednica rojidbenim matičnjacima. To umnožavanje pčelinjih zajednica moguće je obaviti oduzimanjem određenog broja okvira s leglom i pčelama ( najčešće 3-4 okvira ) uz dodavanje 2 okvira sa medom i cvjetnim prahom kako iz zajednice koja se sprema na rojenje tako i iz svake druge pčelinje zajednice koja je dovoljno jaka i zdrava uz dodavanje rojidbenog matičnjaka. Ono što je najvažnije u tome postupku je što  nova zajednica koju stvaramo i kojoj dodajemo matičnjak ne smije imati  maticu i ukoliko se ista formira od druge zajednice (nerojidbene) potrebno je proći 6 sati s obzirom da se  svaka pčelinja zajednica koja nema maticu osjeti obezmatičenom najkasnije za 6 sati. Sa dodavanjem matičnjaka ne treba odugovlačiti jer se može dogoditi da ih pčele zbog zakašnjelog dodavanja razore. Obično se dodaju dva matičnjaka ali može i više. Povećanje broja pčelinjih zajednica možemo osigurati na isti način i uz dodavanje matičnjaka tihe izmjene ili prisilnih matičnjaka koji se smatraju matičnjacima lošije kvalitete. U svakom slučaju razrojavanju se ne pristupa u koliko na pčelinjaku nemamo zrelih matičnjaka.

  • Postupak umnožavanja pčelinjih zajednica dodavanjem matice

Sve što je spomenuto u prethodnom postupku odnosi se i na ovaj samo što se zajednici dodaje oplođena matica iz uzgoja putem kaveza u kojem se ista nalazi. Tu oplođenu maticu možemo nabaviti od proizvođača matica izravno ili kupovinom iste u pčelarskim trgovinama ili je sami možemo proizvesti za vlastite potrebe. Međutim pčelinja zajednica će primiti i tek izleženu maticu ukoliko je nekoliko dana bila bez otvorenog legla i matičnjaka i u košnicu je pustimo kroz ljeto dok ona sa otvorenim leglom i bez matičnjaka prima samo sparenu maticu. Važno je napomenuti kako se prilikom razrojavanja pčele sabiračice vraćaju u staru košnicu pa s tim u vezi nukleusima koje smo oformili prvih nekoliko dana treba u hranilicu naliti malo vode dok ne dobiju nove pčele sabiračice. Povećanje broja pčelinjih zajednica moguće je obaviti i skupljanjem pčela iz jedne ili više zajednica uz dodavanje matičnjaka ili oplođene matice te odvoženje istih na udaljenost oko 3 km od pčelinjaka kako se pčela sabiračice ne bi vratile u matičnu zajednicu.

Proizvodnja i zamjena matica

Lipanj je idealno vrijeme za proizvodnju matica kako za vlastite potrebe tako i za tržište. Postoji više načina proizvodnje matica i isti su opisani u pčelarskoj literaturi. Što se tiče zamjene matica ona bi se trebala vršiti svake dvije do tri godine jer su prve dvije godine matice najplodnije. Istina pčelinja zajednica i sama teži imati dobru maticu pa zato čim osjeti dotrajalost ili iscrpljenost matice  pristupa tz. tihoj izmjeni matice. To je prirodna pojava koja se ne mora sresti kod svih pčelinjih zajednica odnosno nije bar podjednako kod svih zajednica zastupljena. Ukoliko je matica dotrajala i želimo je zamijeniti kupljenom maticom tada se prvo odstrani stara matica pa nakon nekoliko sati (6) dodaje nova matica u kavezu. Nakon dan, dva, pčele će pojesti šećerno medeno tijesto i iz kaveza izvesti novu maticu. U koliko sami proizvodimo matice tad ćemo staru maticu staviti u kavez koji ćemo staviti na okvire iznad legla i istu držati 24 sata, potom ćemo je zamijeniti mladom maticom u tom kavezu a na izlaz iz kaveza staviti malo šećerno medenog tijesta. Ukoliko nemamo sparenih matica za dodavanje zajednica će prije primiti zreli matičnjak nego nesparenu maticu.

Skupljanje  propolisa

Tijekom ljeta  pravo je vrijeme za skupljanje propolisa koji ima veliki značaj za zdravlje ljudi, kao prirodni proizvod sa dokazano najboljim  ljekovitim učinkom.  Skupljanje propolisa obavlja se pomoći mrežica otvora do 3.5 mm koje se stavljaju iznad okvira a ispod ventilacijske mrežice. Mrežica za propolis treba biti malo odignuta kako bi pčele mogle prolaziti ispod nje a također treba malo odignuti i poklopac radi jačeg strujanja zraka. Propolis pčele skupljaju sa pupova različitih biljki a najviše sa pupova topole, kestena, breze, vrbe, smreke i bora. Tako ovisno o biljci sa koje ih donose imamo propolis različite boje i sirovinskog sastava a ukupna količina skupljenog propolisa može se kretati od 100 do 450 grama  po košnici.

Proizvodnja matične mliječi

U lipnju je moguće skupiti dosta matične mliječi koju izlučuju pčele radilice iz mliječni žlijezdi  u dobi do 14 dana starosti.  Svaki pčelar može proizvesti matičnu mliječ za svoje potrebe ili za prodaju. Ista se dobiva iz postojećih matičnjaka ili putem voštanih ili plastičnih osnova matičnjaka u koje se stavi po kapljica razrijeđene matične mliječi i na njih prenesu što mlađe radilačke ličinke. U koliko je paša slaba pčele treba prihranjivati. U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati postižu u koliko se proizvodnja mliječi odvija uz potpunu odsutnost matice. Velika osjetljivost matične mliječi na vanjske utjecaje daje dosta brige oko njezinog čuvanja.

Vrcanje meda

Sve što smo napisali za vrcanje meda u travnju i svibnju vrijedi i za lipanj s tim što sada moramo biti dosta oprezni pri vrcanju meda odnosno prilikom vađenja punih okvira i vraćanju praznih u košnicu kako ne bi izazvali grabež na pčelinjaku i prouzročili goleme štete kako sebi tako i susjednim pčelarima. Ovo je pravo vrijeme za odvajanje dijela meda u okvirima i stavljanje istog u pričuvu za potrebe pčelinje zajednice tijekom zime i eventualnih zimskih intervencija na pčelinjaku. Svakako kestenov med se ne ostavlja za prezimljavanje pčela.

Leave a Reply