Radovi u ožujku

Radovi na pčelinjaku u mjesecu ožujku

Mjesec ožujak je prvi proljetni mjesec. To je mjesec  u kojem je vrijeme sve toplije, u kojem značajnije počinje cvatnja medonosnog bilja naročito onog koje je bogato cvjetnim  prahom, a posebice vrbe- ive koja u kontinentalnim krajevima ima veliku vrijednost za pčelarstvo.

Na staništima gdje je ima dosta pčelama je osigurana rana proljetna paša i dobar razvoj pčelinjeg legla. Dobro medi i daje dosta cvjetnog praha a cvatnja joj traje od 10-15 dana. U ovom mjesecu pčelari obavljaju značajne radove na svojim pčelinjacim:

  • obavlja se prvi proljetni pregled
  • vrši se zbrinjavanje pčelinjih zajednica koje su ostale bez matice
  • zbrinjavanje oboljelih pčelinjih zajednica
  • vrši se pojačavanje i utopljavanje slabijih pčelinjih zajednica koje imaju mladu i plodnu maticu
  • prihranjivanje pčelinjih zajednica
  • zamjena starog i dotrajalog saća
  • aktiviranje pojilica na pčelinjacima
  • proširivanje pčelinjih zajednica i postupno odzimljavanje

Prvi proljetni pregled

Obavlja se prvom prilikom kada to vremenske prilike dozvole po lijepom i sunčanom danu kada je temperatura zraka oko 18 stupnjeva  ili viša.

Ponekad je taj prvi proljetni pregled moguće obaviti i tijekom veljače ukoliko vremenske prilike  dozvole.

Prvim proljetnim pregledom ustanovljava se stanje pčelinje zajednice, odnosno ima li zajednica maticu, jačina zajednice, zdravstveno stanje zajednice, količina hrane u zajednici, jeli zajednica bila napadnuta miševima ili rovkama tijekom zime, pticama itd.

Ukoliko se na podnici nađe dosta mrtvih pčela podnicu treba zamjeniti i dezinficirati, ja to obično radim plinskim plamenikom.

Zbrinjavanje pčelinjih zajednica koje su ostale bez matice

Ove zajednice zbrinjavaju se na nekoliko načina. Ukoliko je zajednica jaka i u istoj se još nisu pojavile lažne matice, (dakle pčele radilice koje nesu neoplođena jaja)  toj zajednici dodaje se pričuvna matica ukoliko je ima, što je u ovo doba vrlo rijetko, već se najčešće dodaje nukleus, a ako ni njega nema onda jedna slaba zajednica sa mladom i plodnom maticom. Spajanje se obavlja preko novinskog papira tako što se na nastavak bez matice stavi novinski papir i zbuši nekoliko rupa pa se na njega stavi  nastavak s maticom, poklopnom daskom (mrežom)  i poklopcem. Poklopac se malo podigne zbog zraka koji je potreban dok pčele ne progrizu novinski papir.

Ukoliko se na pčelinjaku zatekne stanje kao u prethodnom slučaju i u koliko se radi o slaboj zajednici  ta se zajednica stavi na neku jaču zajednicu koja ima maticu odnosno također spoji preko novinskog papira.

Ukoliko se u bezmatičnoj zajednici pojavila lažna matica što ćemo uočiti po trutovskom leglu budući radilačkog legla nema tada je zajednicu najbolje odnijeti  dalje od pčelinjaka, pčele stresti na zemlju ili papir, okvire s leglom pretopiti a ostale sačuvati za daljnju upotrebu.

Zbrinjavanje oboljelih zajednica

U ovo doba najčešće se uočavaju posljedice Nozemoze apis ukoliko je prisutna u zajednici budući  su saće i okviri zaprljani izmetom. Tada treba pristupiti prevješavanju okvira odnosno zamjeni  zaprljanih okvira čistim okvirima sa saćem. Međutim pored ove nozemoze na našim pčelinjacima je dokazana prisutnost Nozemoze ceranae, a za istu je potrebito upotrebiti djelotvorna sredstva koja se nalaze na našem tržištu kako je to opisano u pčeli br. 1 iz ove godine.  Zaprljano saće ja pretopim u vosak a okvire očistim i dezinficiram.

Ukoliko se na saću odnosno košnici primjete posljedice nekih drugih bolesti obvezno je pogledati dostupnu literaturu i konzulirati se sa nadležnim veterinarom.

Pojačavanje i utopljavanje slabijih pčelinjih zajednicama koje imaju mladu i plodnu maticu

Često prilikom prvog proljetnog pregleda primjetimo kako su neke pčelinje zajednice slabije za razliku od drugih ali iste imaju mladu i plodnu maticu. Razlog zbog čega je to tako treba tražiti  u uginuću djela pčela tijekom zime zbog nedovoljne količine hrane, miševima i rovkama koji se tijekom zime zavuku u košnicu i nanose  štetu pčelinjoj zajednici oštećujući saće, uznemiravajući zajednicu, jedući pčele, ili naprosto  zajednica se tijekom prošle godine nije uspjela razviti u normalnu zajednicu.

Toj zajednici možemo dodati okvir ili dva pčelinjeg legla i pčela iz druge košnice a ono najvažnije je istu treba pregradnom daskom odjeliti od ostatka košnice (nastavka) i utopliti novinskim papirom budući joj je za nesmetani razvoj prije svega  potrebna toplina. Kasnije ćemo tu zajednicu proširiti na način koji je opisan u poglavlju Proširivanje pčelinjih zajednica i postupno odzimljavanje.

Prihranjivanje pčelinjih zajednica

Tijekom pregleda u nekim  pčelinjim zajednicama uočili smo nedostatak meda za nesmetani daljnji razvoj pčelinje zajednice. Taj nedostatak možemo nadomjestiti dodavanjem okvira s medom iz pričuve ili prihranjivanjem pčelinje zajednice. Prihranjivanje pčelinje zajednice tijekom ožujka obavlja se dvojako i to putem šećerno medenog tjesta  ili sirupom u svrhu nadomjeska zaliha hrane ili podražajnog prihranjivanja s ciljem stimuliranja pčelinje zajednice na brži razvoj.

Dodavanjem svake večeri  1 do 2 dl sirupa po pčelinjoj zajednici  podstiče se matica na ubrzano polaganje jaja a time i razvoj zajednice. Ukoliko nije moguće svako veče tada se svako četvrto veče zajednici dodaje 4-8 dl šećernog sirupa. Međutim u koliko u košnici ima dosta meda umjesto nadražajnog prihranjivanja sirupom  moguće je svakih tri do pet dana s okvira punih medom skinuti voštane poklopce veličine polovice ljudskog dlana.

Kao podstrek za brži razvoj zajednice nastavak s pčelinjim leglom potrebito je zarotirati za 180 stupnjeva.

 

 

Zamjena starog i dotrajalog saća

Budući sam na početku istaknuo kako u ovom  mjesecu počinje cvatnja medonosnog bilja naročito onog bogatog cvjetnim  prahom, dakle vrbe-ive koja često zna dati i obilje nektara odnosno napuniti košnice medom upravo to vrijeme moguće je iskoristiti za izgradnju novog saća odnosno zamjenu starog i dotrajalog. Klimatski uvjeti potrebni za to su dovoljno cvijetnoga praha i dnevni unos nektara 1 kg ili najmanje 60 dkg.

Prilikom dodavanja okvira sa satnim osnovama leglo se nesmije razdvajati već se isti dodaju između okvira sa leglom i okvira sa cvjetnim prahom ili medom.

U ovo vrijeme nikada ne treba dodavati više od dva okvira sa satnim osnovama na izgradnju jer  veći broj dodanih okvira pčele izgrizu.

Aktiviranje pojilica na pčelinjacima

Voda je pčelama prijeko potrebna za pripremu hrane u ishrani ličinki a tijekom ljeta i za rashlađivanje košnice pa je ovo pravo vrijeme kada treba aktivirati naše pojilice.

Pojilice također trebamo staviti u funkciju kako naše pčele nebi išle na susjedne izvore vode i time nam prouzročile neplanirane probleme. Nadalje pčele nebi smjele koristiti ustajalu i onečišćenu vodu budući  se iz takove vode mogu prenjeti  uzočnici zaraznih bolesti pčela i pčelinjeg legla. Za početak kako bi privukli i naviknuli pčele na pojilice iste treba lagano namazati medom ili vodu blago zasladiti. Nadalje u vodu je dobro dodati 0,3% soli koja je potrebna kako pčelama tako i ličinkama.

Proširivanje pčelinjih zajednica i postupno odzimljavanje

U ovom mjesecu  zna se dogoditi veliki unos nektara i cvijetnog praha pa se plodišni nastavak u cijelosti napuni  i matici ponestane slobodnih stanica za nesenje jaja.

Kako se to nebi dogodilo neophodno je proširiti pčelinje leglo oduzimanjem okvira s medom i dodavanjem okvira sa saćem s obje strane legla. Ukoliko je u to vrijeme, dakle krajem mjeseca matica zanjela 6 okvira sa leglom kod nastavljača tada pristupamo zamjeni nastavaka tako što gornji nastavak sa maticom stavimo na podnicu a na njega donji nastavak sa dva okvira legla a ostatak nastavka ispunjen je okvirima sa  saćem. U koliko je zajednica zimovala u jednom nastavku dodaje se nastavak iz pričuve sa saćem u koji se iz nastavka u kome se nalazi matica prenesu dva okvira sa leglom radi lakšeg prelaska matice. U nastavak iz kojeg smo oduzeli  ta dva okvira s leglom stavljaju se dva okvira sa saćem  između okvira s leglom i okvira sa cvjetnim prahom. Mali je broj zajednica koje u ožujku zahtjevaju ovakav postupak proširenja.

Međutim ukoliko je pčelinje leglo odvojeno pregradnom daskom tada se zajednica proširuje tako što se pregradna daska odmakne i dodaju dva okvira sa saćem između okvira sa leglom i cvjetnim prahom.

U svakom slučaju proširenjem košnice cjelina legla se nipošto nesmije razbijati.

Radi sprečavanja prebrzog razvoja zajednice, održavanja povoljne mikroklime u košnici, krajem mjeseca moguće je postupno odzimljavanje pčelinjih zajednica uklanjanjem utopljavajućeg materijala.

Leave a Reply