Radovi u listopadu

Radovi na pčelinjaku u mjesecu listopadu

Tijekom ovoga mjeseca vrijeme postaje sve hladnije i pčelinje zajednice se spremaju za prezimljavanje budući u ovom mjesecu izlazi i posljednje leglo u koliko isto nije izašlo tijekom konca mjeseca rujna. Pčele radilice raspoređuju pričuvnu hranu kako bi je najlakše koristile u uvjetima kada formiraju zimsko klupko. Pored toga one propolisom lijepe sve otvore na košnici radi zaštite od hladnoće. Kada se temperatura spusti na 12 stupnjeva i niže pčelinje zajednice počinju formirati klupko u kojem će provesti zimu. Pčele su osjetljive na hladnoću pa se na temperaturi ispod 10 stupnjeva one ukoče u koliko se nađu izvan klupka. Što je temperatura niža to se pčele više stisnu jedna uz drugu tijekom zime posebno one koje se nalaze s vanjske strane klupka kako bi očuvale toplinu unutar klupka. Što je temperatura tijekom zimskih mjeseci ujednačenija to pčele lakše zimuju jer svaka promjena temperature uzrokuje raspuštanje ili stiskanje klupka što djeluje na kretanje pčela i veću potrošnju meda. Tijekom ovoga mjeseca u pčelinjoj zajednici više nema trutova i u zimu ulaze pčele radilice zajedno sa maticom. 

Najvažniji radovi u ovom mjesecu su slijedeći:

– završetak radova na unutarnjepreslagivanjukošnice ,
– liječenje pčelinjih zajednica,
– utopljavanje pčelinjih zajednica i odstranjivanje vlage iz košnice,
– osiguranje mira na pčelinjaku i sprečavanje ulaska glodavaca u košnice,
– uređenje pčelinjaka i priprema za preseljenje pčelinjih zajednica,
– topljenje voska.

Završetak radova na unutarnjem preslagivanju košnice

Tijekom zime pčele troše malo meda pa tako u listopadu potroše oko 2 kg. meda. Med pčele raspoređuju najčešće iznad i iza klupka podalje od leta. Jake pčelinje zajednice s velikim klupkom troše puno manje meda nego slabe zajednica sa malim klupkom. Kod jakih pčelinjih zajednica sa dosta meda najčešće nije potrebno  intervenirati u cilju dodavanja okvira sa medom. Prilikom unutarnjeg preslagivanja pune okvire stavljamo bliže klupku a one koji su polovično ispunjeni medom uz vanjske krajeve košnice. Često se zna dogoditi da pojedine pčelinje zajednica imaju viška hrane dok neke nemaju dovoljno iste za prezimljavanje. Od onih koje imaju višaistu ćemo uzeti i dodati pčelinjim zajednicama kojima hrana nedostaje. Što se tiče vrste meda za prezimljavanje prednost uvijek treba dati medu svjetlije boje naročito onim proljetnim vrstama meda budući te vrste meda imaju jako malo neprobavljivih tvari za razliku od meda medljikovca što je već napisano u radovima za mjesec rujan. U koliko pčelinja zajednica nema dovoljnu količinu hrane i treba je dohraniti tada je pčelama u ovom mjesecu moguće dati šećerno medenotijesto kako bi što manje potrošile meda.

Oslabljene i nedovoljno razvijene pčelinje zajednice za zimu pripremamo tako što ćemo ih svesti na broj ulica koje zauzima klupko uz dodavanje potrebitog broja okvira meda. Preostale prazne okvire izvaditi ćemo a zajednicu pregraditi pregradnom daskom i utopliti novinskim papirom ili stiroporom kako bi pčele tijekom zime mogle održati potrebnu temperaturu klupka.

Tijekom zime, kada pčele duže vrijeme ne izlaze, 25 i više dana takve zajednice možemo staviti na jake zajednice s tim da su odvojene žičanom mrežom i osigurano im izlijetanje iz košnice. Kako se topli zrak diže prema gore on će oslabljenim zajednicama osigurati lakše prezimljavanje.

Liječenje pčelinjih zajednica

Ako u pčelinjoj zajednici više nema legla što je karakteristika u kontinentalnim predjelima za mjesec listopad i temperatura to dozvoljava može se pristupiti zimskom tretiranju pčela protiv Varooze. Tretiranje pčela najčešće se obavlja jednim od sredstava koja nam stoje na raspolaganju u pčelarskim trgovinama sukladno uputi proizvođača ili prema naputku HPS–a kako je to opisano na web stranici HPS-a.

Utopljavanje pčelinjih zajednica i odstranjivanje vlage iz košnice

Pčelinja zajednica tijekom zime ne zahtjeva veliko utopljavanje već je obično dovoljno iznad žičane mreže staviti nekoliko slojeva novinskog papira. Ono što je puno važnije je rješavati problem suvišne vlage u košnici. Pojedini pčelari kako bi osigurali što veću toplinu u košnici tijekom zime istu skoro hermetički zatvaraju i ostavljaju suženo leto za dovod zraka i izlazak pčela, i ono kao takvo je jedini otvor na košnici za odvod suvišne vlage iz košnice. U košnici vodena para sa stvara tijekom životnih funkcija pčelinje zajednice pa tako kada zajednica u listopadu potroši 2 kilograma meda ona po zapremini oslobodi istu količinu vode. Budući se vodena para diže prema gore dobro je u gornjem dijelu košnice imati mali otvor za odvod iste. Međutim ako toga nema ona se onda ohladi i pretvara u vodu koja vlaži okvire sa medom i cvjetnim prahom i stjenke košnica. Rezultat toga je pljesnivo saće a u koliko su med i cvjetni prah ne poklopljeni oni se kvare pa pčelama koje to troše oboljevaju organi za probavu.

Osiguranje mira na pčelinjaku i sprečavanje ulaska glodavaca u košnice

Tijekom zime pčelama je potreban mir, a u koliko isti nije osiguran već dolazi do vibracija, trešnje i lupanja pčele se uznemiravaju, odvajaju od klupka i često zbog hladnoće ugibaju. Kada je pčelinja zajednica u zimskom klupku ako dođe do potresa košnice tada pčele padaju na podnicu a kako je temperatura izvan klupka puno hladnija nego u  klupku one se ukoče i uginu.

Tijekom ovog mjeseca treba staviti češljeve na leto ako to već nismo stavili kako bi spriječili ulazak glodavaca u košnicu i time onemogućili štetu koju isti nanose pčelinjoj zajednici.

Uređenje pčelinjaka i priprema za preseljenje pčelinjih zajednica

Tijekom ovog mjeseca u vrijeme dok se još zemlja ne smrzava pčelari koji žele u okviru postojećeg pčelinjaka premjestiti košnice sa dotrajalih postolja na nova pristupiti će uređenju zemljišta i postavljanju istih. Preseljenje košnica u okviru istog pčelinjaka najbolje je obaviti zimi kada pčele na izlaze iz košnice 25 i više dana.

Topljenje voska

Na otvorenom prostoru topljenje voska obavlja se u kasnu jesen i zimi kada pčele ne izlaze. Prvo se tope voštani poklopci a potom staro crno dotrajalo saće. Saće je najbolje topiti u mekoj vodi (kišnici) a iskoristivost ovisi o načinu topljenja i umješnosti osobe koja taj posao obavlja. U svakom slučaju najmanje voska dobije se iz starog crnog saća.

Leave a Reply