Zzzagimed 2021 – Poziv

Pčelarsko društvo Zagreb u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu uz medijsku potporu
Hrvatskog pčelarskog saveza i financijsku pomoć Grada Zagreba organizira:

17. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda Zzzagimed 2021

Poštovane pčelarke i pčelari, znamo da je svaki pčelar ponosan na svoje pčele i med zato vas pozivamo da se pridružite našem ocjenjivanju kvalitete meda kako bi potvrdili kvalitetu vaše pčelarske prakse i rada vaših pčela.

Na natjecanje se mogu prijaviti svi pčelari s medom iz vlastite proizvodnje koji nije stariji od jedne godine. Za jedan uzorak potrebno je dostaviti dvije staklenke volumena 370 ml. Staklenke moraju biti napunjene do donjeg djela grla i zatvorene novim metalnim poklopcem. Med mora biti procijeđen i bez trunja. Naljepnica na staklenkama mora sadržavati čitko ispisane sljedeće podatke: Ime i prezime pčelara, adresa, broj telefona, e-mail adresa (ako posjedujete), vrsta meda, rok upotrebe ili „L“ (LOT ), neto masa i država porijekla (za uzorke iz inozemstva).

Uzorci meda mogu se dostaviti od 1.9. – 1.10.2021.:
osobno uz prethodan dogovor o mjestu i vremenu preuzimanja uzoraka sa voditeljem projekta Nedeljkom Mazulom na br. mob. 098/9409495
– ili poštom na adresu: Informatička oprema d.o.o., I. B. Mažuranić 70, 10000 Zagreb

Kotizacija za jedan uzorak je 150,00 kn, a za svaki sljedeći uzorak istog pčelara 100,00 kn, a plaća se prilikom predaje uzoraka ili na račun IBAN broj: HR3623600001101460330, s naznakom „Zzzagimed 2021“. Uz uzorke meda poslane poštom priložiti kopiju uplatnice.

Ocjenjivanje pristiglih uzoraka, vršit će se temeljem Pravilnika za ocjenjivanje meda – za potrebe priredbe Zzzagimed, Pčelarskog društva Zagreb.
Pogledati se može ovdje: Zzzagimed_Pravilnik_2021-05-27
Fizikalno-kemijska analiza i organoleptičko ocjenjivanje obavit će se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu do 30.10.2021. Točan datum i način dodjele priznanja pčelarima objavit ćemo naknadno na stranicama Pčelarskog društva Zagreb (www.pdz.hr) i Hrvatskog pčelarskog saveza (www.pcela.hr).
Sudjelovanjem u manifestaciji Zzzagimeda dajete suglasnost da se vaši osobni podaci mogu koristiti za potrebe manifestacije.

Leave a Reply