VAŽNO: Podnošenje zahtjeva za potpore – rok 20.4.2021.

Cijenjene pčelarke i pčelari,
Za većinu mjera iz Nacionalnog pčelarskog programa rok za prijavu ističe 20.4.2021.
Obrasce možete skinuti sa https://www.apprrr.hr/pcelarstvo/

Na samim obrascima je i uputa kako ih ispuniti.

Obrazac za mjeru Tehnička pomoć pčelarima i Suzbijanje štetnika i bolesti pčela možete skinuti i sa naše stranice https://www.pdz.hr/propisi/

UO PDZ

Leave a Reply