Zzzagimed 2020 – Kemijska analiza

Cijenjeni sudionici Zzzagimeda,
Prošli tjedan su šifrirani prispjeli uzorci meda i predani na kemijsku analizu na Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu.
Ukupno je prikupljeno 119 uzoraka što je odličan rezultat s obzirom na godinu.
Nakon kemijske analize na PBF-u će se odraditi i senzorska analiza o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Organizacijski odbor Zzzagimeda 2020

Leave a Reply