Obavijest: Godišnja Skupština PDZ

Cijenjeni članovi Društva,
U četvrtak 14. veljače 2019. godine održat će se redovna Skupština Pčelarskog društva Zagreb.
Skupština počinje u 17:00 sati u prostorijama Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27.
Predloženi dnevni red:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izbor zapisničara
 4. Izbor ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvještaj verifikacijske komisije
 6. Izvještaj o radu
 7. Financijski izvještaj
 8. Izvještaj Nadzornog odbora
 9. Diskusija o izvještajima i usvajanje
 10. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2019. Godinu
 11. Davanje ovlasti UO za donošenje plana rada i financijskog plana za 2020.
 12. Utvrđivanje visine članarine u 2019.
 13. Izbor delegata za skupštinu HPS-a
 14. Pitanja i prijedlozi

Skupštini mogu prisustvovati svi aktivni članovi Društva. Pravo glasa imaju članovi koji su platili članarinu u prethodnoj (2018.) godini.

UO PDZ

Leave a Reply