Obavijest: 2. sastanka pčelarskih udruga Grada Zagreba

14.03.2018. održan je drugi sastanak Koordinacije pčelarskih udruga Grada Zagreba, gdje su se birali predstavnici za Tijela Hrvatskog pčelarskog saveza.

2. Sastanak pčelarskih udruga Grada Zagreba

Sastanku nazočili predstavnici pčelarskih udruga:

Pčelarsko društvo Zagreb, Dragutin Vedak, Ante Štavun, Darko Makarun, Branko Hlevnjak
Pčelarska udruga Lipa, Milanko Barać
Pčelarska udruga Propolis, Maja Dražić
Pčelarska udruga Degenija, Anđelko Pikutić
Udruga pčelara Pčelinjak, Kristijan Jusić, Dražen Jerman

2. po redu, sastanak pčelarskih udruga Grada Zagreba, održan je dana 14.03.2018. s početkom u 18,00, u službenim prostorijama sjedišta PD Zagreb, Našička 16., pod radnim nazivom:

Koordinacija pčelarskih udruga Grada Zagreba.

Sastanku predsjeda Ante Štavun, PD Zagreb.

Jednoglasno je usvojen slijedeći dnevni red:
1) Izbor jednog člana za Upravni odbor HPS-a
2) Izbor jednog člana za zamjenika člana UO HPS-a
3) Izbor kandidata za člana Nadzornog odbora HPS-a
4) Izbor kandidata za člana Časnog suda HPS-a
5) Konačan stav Koordinacije oko prijedloga vezano za izmjene i dopune Statuta HPS-a
6) Dogovor o daljnjoj suradnji
7) Razno

AD 1) A. Štavun je ponovio zaključak s prethodnog sastanka, kada su za člana UO HPS-a bili predloženi kandidati: Dragutin Vedak iz PD Zagreb i Josip Križ iz PU Lipa.
U diskusiji u kojoj su sudjelovali svi nazočni, kao kandidat je predložen i Saša Perica iz UP Pčelinjak, ali kako nije nazočio sastanku, iako je bio pozvan, njegova kandidatura nije prihvaćena.
Na sastanku nije nazočio niti kandidat Josip Križ, zbog bolesti, ali je po predstavniku svoje udruge, najavio kako odustaje od kandidature.
O odustajanju od kandidature, J. Križ je i mene, u tel. razgovoru, osobno obavjestio, (A. Štavun).
Kao jedini kandidat ostao je Dragutin Vedak, kojeg su nazočni zatražili da se predstavi osobno i iznese svoje stavove i prijedloge, što je imenovani i učinio.
Nakon kraće rasprave, uslijedilo je glasovanje o predloženom kandidatu.
Rezultat glasovanja:
Dragutin Vedak je dobio jednoglasnu potporu nazočnih predstavnika udruga za člana UO HPS-a, što će se naknadno ovjeriti potpisom i pečatom ovlaštenih predstavnika nazočnih udruga.

AD 2) Izbor jednog člana za zamjenika člana UO HPS-a nije proveden, pošto nije bilo niti predloženih kandidata, uz zaključak da ovog člana sada nije niti nužno birati dok se ne stvore uvjeti, te se to može obaviti i na jednom od idućih sastanaka Koordinacije.

AD 3) Izbor kandidadata za član Nadzornog odbora HPS-a.
Kroz diskusiju i prijedloge o kandidatu i svrsi predlaganja, na što nismo obvezni, zaključeno je da ćemo ipak predložiti svog kandidata.
Za kandidata od strane nazočnih predložena je: Marica (Maja) Dražić iz PU Propolis.
Prijedlog je jednoglano prihvaćen.

AD 4) Po ovoj točci, po pitanju predlaganja kandidata za člana Časnog suda HPS-a, dogovoreno je da ćemo ipak predložiti kandidata.
Kandidat za člana Časnog suda HPS-a je Ante Štavun, što je jednoglasno prihvaćeno.

AD 5) Kako smo većinu svojih prijedloga oko izmjena i dopuna Statuta HPS-a dogovorili i prihvatili na prethodnom sastanku Koordinacije, ovaj put smo samo još jednom „prošli“ sve naše prijedloge, i uz manje korekcije koje ne mijenjaju bit predloženih izmjena i dopuna, jednoglasno prihvatili, zaključeno je da se s takav tekst vezano za izmjene i dopune Statuta HPS-a dostavi nadležnom Tijelu HPS-a na razmatranje i usvajanje.

AD 6) Dogovor o daljnjoj suradnji je prihvaćen jednoglasno, Koordinacija će se sastajati prema potrebi i prijedlozima udruga, članica Koordinacije.

AD 7) Razno. Obzirom na potrošeno vrijeme i postignute dogovore, drugih pitanja nije bilo.

Zagreb, 14.03.2018.

Sastavio: Ante Štavun

Napomena: Eventaualne primjedbe na zapisnik, radi ispravki ili dopuna, dostaviti A. Štavunu.

Leave a Reply