Predavanje: Mjere poticaja u pčelarstvu za 2018. godinu

Poštovane pčelarke i pčelari,
U četvrtak 8. ožujka u 18:00 sati u prostorijama Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, voditelj potpora u HPS-u gospodin Saša Petrić održat će predavanje pod nazivom Mjere poticaja u pčelarstvu za 2018. godinu.

UO PDZ

Osvrt na predavanje:
U prostorijama Tribine grada Zagreba održano je predavanje pod naslovom “Mjere poticaja u pčelarstvu za 2018. godinu” koje su vodili predstavnici HPS-a gosp. Saša Petrić i v.d. tajnica Ankica Dušević. Gospodin Petrić je predstavio sve mjere potpore za 2018. god. unutar NPP 2017.-2019. te svaku pojedinačno obrazložio.

Gospođa Ankica Dušević je napomenula da se mijenja Statut HPS-a te da je svaki prijedlog dobro došao. Također je rekla da je ova 2018. godina izborna u HPS-u i da se predlažu kandidati za UO, NO i Sud časti.
Na sva pitanja koja su postavili prisutni odgovarali su vrlo konkretno. Na kraju su još jednom napomenuli da se svaki član može osobno javiti ili doći u HPS za davanje informacija ili rješavanje problema.

Leave a Reply