Obavijest: Preuzimanje satnih osnova

Poštovani članovi Društva,

Vi koji ste predali vosak na preradu preuzimanje satnih osnova biti će u četvrtak 1. ožujka 2018. u 17:30 ispred prostorija Društva. Cijena prerade je 13kn/kg.

UO PDZ

Leave a Reply