Goranski medun – Zaštita izvornosti

Cijenjeni pčelari,
U subotu 9. prosinca 2017. u zimskoj idili Vrbovskog održano je Stručno predavanje o zaštiti izvornosti Goranskog meduna. Predavanje su održali Branko Vidmar, predsjednik Udruge proizvođača meduna iz Vrbovskog i doc.dr.sc. Dražen Lušić sa Katedre za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Medun se, kao vrsta meda spominje unatrag pedesetak godina, a prije dvije godine je započeo postupak zaštite izvornosti meda pod nazivom Goranski medun.
Goranski medun je, ističe doc.dr.sc. Dražen Lušić, već dugo jedan od najautentičnijih proizvoda Gorskog kotara upravo iz razloga jer ne potječe od nektara, već medne rose. Medna se rosa po karakteristikama bitno razlikuje po fizikalno-kemijskim i nutritivnim svojstvima od drugih vrsti meda stoga su ove razlike i posebnost dale za pravo goranskim pčelarima da traže etiketu izvornosti zemljopisnog podrijetla Goranskog meduna. Oznaka izvornosti podrazumijeva da se sve faze proizvodnje, prerade i pripreme proizvoda odvijaju u definiranom zemljopisnom području, što prevedeno na “pčelarski” jezik, košnice, vrcanje i pakiranje meda mora se odvijati u definiranom zemljopisnom području. 

Pod zaštitu izvornosti Goranskog meduna ući će svi meduni sa područja Gorskog Kotara i Ogulinsko-plaščanske ploče što obuhvaća slijedeće gradove:
Čabar, Delnice, Vrbovsko, Novi Vinodol, Bakar i Ogulin te općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Klana, Jelenje, Čavle, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

Nositelji projekta Zaštite izvornosti Goranskog meduna su:

  • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
  • Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Stara Sušica
  • te kao partner doc. dr.sc. Dražen Lušić sa Medicinskog fakulteta u Rijeci

Za provedbu cijelog projekta bila je potrebna provedba sveobuhvatne studije čiji je cilj bio utvrditi specifična obilježja Goranskog meduna (proizvodna, kvalitativna, tržišna, povijesna, tradicijska) i izrada Stručne podloge za postupak zaštite zemljopisnog podrijetla  odnosno izvornosti Goranskog meduna, proizvoda karakterističnog za Gorski Kotar i Ogulinsko-plaščansku ploču.
Aktivnosti obavljene u okviru projekta su:

  • Reprezentativno uzorkovanje (2014-2016)
  • Karakterizacija uzoraka meda (2014-2016)
  • Prikupljanje i elaboracija podataka vezanih uz zemljopisne i klimatološke elemente proizvodnog područja (2014-2016)
  • Prikupljanje i elaboracija podataka vezanih uz botaničke podloge i stanje pčelarstva na proizvodnom području (2014-2016)
  • Prikupljanje i elaboracija povijesno tradicijskih podataka (2017)
  • Prikupljanje i elaboracija iskustvenih podataka proizvođača (2016-2017)
  • Godišnje izvješće o dobivenim informacijama i utvrđenom stanju (2014-2016)

Fizikalno kemijska svojstva Goranskog meduna određuju se u za to osposobljenim laboratorijima verificiranih od strane Udruge proizvođača meduna:

Fizikalno-kemijsko svojstvo Vrijednost
Udio vlage najviše 18%
Električna provodnost najmanje 0.9 mS/cm
Hidroksilmetilfurfurol (HMF) najviše 10 mg/kg

Određivanje melisopalinološke analize određuju se u laboratoriju koji posjeduje dokaze o osposobljenosti specijalno obučenih analitičara za provedbu melisopalinološke analize meda što se također verificira od strane Udruge prizvođača meduna.

Određivanje senzorskih svojstava Goranskog meduna određuje se od strane stručnog panela koji posjeduje dokaze o osposobljenosti specijalno obučenih senzorskih ocjenjivača sukladno standardu obuke Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda što se također dostavlja na verifikaciju Udruzi proizvođača meduna.

Cijeli proces zaštite izvornosti Goranskog meduna je trenutačno u fazi donošenje odluke.

 

D.S.

Leave a Reply