Poziv za 16. međunarodno ocjenjivanje meda: SEMIČ – 2017

Poštovani kolege pčelari,PD Zagreb, kao i do sada, surađuje s Udrženjem pčelara Semič, Slovenija, u prikupljanju uzoraka meda za ocjenjivanje u Zagrebu i u Semiču.
Svi oni koji predaju svoj med za Zzzagimed 2017., i ako žele sudjelovati i na ocjenjivanju meda u Semiču, mogu uzorke meda za to ocjenjivanje predati u PD Zagreb do 20.09.2017.
Iznos kotizacije za SEMIČ 2017. je 20 Eura po uzorku i plaća se prilikom predaje uzoraka.
IZJAVU koja prati uzorak može se preuzeti (besplatno) u PD Zagreb.

Detalje ocjenjivanja u Semiču možete pročitati u Pozivu – u prilogu.

UO PDZ

Poziv Semič 2017

Leave a Reply