Godišnja skupština PDZ

Pozivaju se članovi Pčelarskog društva Zagreb na godišnju izbornu Skupštinu Društva u četvrtak, 23. veljače 2017. godine u dvorani Tribina grada Zagreba Kaptol 27, s početkom u 17,00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izbor zapisničara
 4. Izbor ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvještaj verifikacijske komisije
 6. Izvještaj o radu
 7. Financijski izvještaj
 8. Izvještaj Nadzornog odbora
 9. Diskusija o izvještajima i usvajanje
 10. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 11. Izbor novog Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 12. Izbor predsjednika i dopredsjednika Društva
 13. Izbor delegata u skupštinu HPS-a
 14. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2017. godinu
 15. Prijedlog plana rada i financijskog plana Društva za 2018. godinu
 16. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2018. godinu
 17. Pitanja i prijedlozi

Na Skupštini pravo glasa imaju samo članovi PD Zagreb s uredno plaćenom članarinom u 2016. godini.

UO PDZ

Leave a Reply