Zzzagimed 2016 – prijave

PČELARSKO DRUŠTVO „ZAGREB“, KAO ORGANIZATOR, U SURADNJI S PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, UZ FINANCIJSKU POTPORU GRADA ZAGREBA, GRADSKOG UREDA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
Za 12. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda „Zzzagimed 2016.

Prijava za natjecanje

1) Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari iz RH i inozemstva s medom iz vlastite proizvodnje koji nije stariji od jedne godine te ga na zalihi ima najmanje 25 kg.

2) Za jedan uzorak potrebno je dostaviti dvije staklenke po 450 grama meda punjene do donjeg dijela grla staklenke (nikako do vrha) i zatvorene novim metalnim poklopcem.
Med ne smije biti kristaliziran, mora biti procijeđen i bez trunja.
Udio vlage u medu ne smije biti veći od 20%.

3) Naljepnica na staklenkama mora sadržavati čitko ispisane slijedeće podatke:
ime i prezime pčelara, točna adresa, broj telefona, vrsta meda,
rok upotrebe ili „L“ (LOT ), neto masa i država porijekla –
za uzorke iz inozemstva.

4) Za jedan uzorak plaća se kotizacija od 150,oo kn, a za svaki slijedeći uzorak istog pčelara po 100,oo kn. Uz uzorke meda poslane poštom priložiti kopiju uplatnice.

5) Uzorci meda mogu se dostaviti:

– poštom od:  01. – 23. 09. 2016., na adresu:
Informatička oprema d.o.o.
I.
B. Mažuranić 70
10000 Zagreb

– osobno: 01., 08., 15. i 22. 09. 2016. (četvrtkom), od 17,30 – 20,00 sati, u sjedište Pčelarskog društva Zagreb, adresa: Našička 16, Zagreb (kod Jarunskog placa).

Iznos kotizacije plaća se prilikom predaje uzoraka ili na:
žiro račun PD Zagreb,
IBAN
: HR 3623600001101460330
s naznakom: za Zzzagimed 2016.

6) Ocjenjivanje pristiglih uzoraka izvršiti će se na temelju Pravilnika za ocjenjivanje meda  – za potrebe priredbe Zzzagimed, Pčelarskog društva Zagreb. Pogledati se može na:  www.pdz.hr

7) Uredno pristigle uzorke meda, s plaćenom kotizacijom, preuzima Komisija za ocjenjivanje urednosti i šifriranje uzoraka.

Fizikalno-kemijska analiza pristiglih uzoraka obaviti će se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, do 28.10.2016.

Po obavljenoj fizikalno-kemijskoj analizi, za uzorke koji budu pozitivno ocijenjeni, obaviti će se organoleptičko ocjenjivanje, također na PBF-u, od strane educiranih ocjenjivača s višegodišnjim iskustvom.

8) Nakon provedenih ocjenjivanja, prema ukupnom rezultatu (zbroj bodova) za svaki pristigli uzorak, natjecatelju se dodjeljuje jedno od slijedećih priznanja: ZLATNO, SREBRNO, BRONČANO ili PRIZNANJE ZA SUDJELOVANJE.

Nabolji medovi u kategoriji dobivaju plaketu ŠAMPIONA vrste ukoliko pristigne najmanje pet uzoraka za pojedinu vrstu meda, te se proglašava ukupni ŠAMPION  za med iz Hrvatske te med iz inozemstva.

Svaki natjecatelj dobiva i Bilten sa pojedinačnom ocjenom i ukupnim rezultatom za svaki uzorak.

Dodjela priznanja pčelarima obaviti će se na završnoj svečanosti (okvirni datum 25.11.2016.).

Točan termin, kao i adresu, dodjele priznanja objaviti ćemo naknadno na internetskim stranicama PD Zagreb i Hrvatsko pčelarskog saveza.

Za sva druga pitanja i detaljnije informacije na raspolaganju vam je voditelj projekta:

Ante Štavun, mob. 098 / 191 2033, e-mail: ante.stavun@gmail.com

UO PD Zagreb

Leave a Reply