Edukativno-testni pčelinjak PD Zagreb

Cijenjene pčelarke i pčelari, članovi Društva,
Napokon, nakon kašnjenja iz objektivnih razloga, postavljen je edukativno-testni pčelinjak PD Zagreb u mjestu Lukavec, u blizini Dvorca Lukavec.
Uređenje okoliša i postavljanje košnica obavili: Ante Štavun, Darko Makarun i Dragutin Vedak
Pčelinja društva donirali: Stjepan Vuković, Nenad Strižak i Ante Štavun

UO PDZ

Leave a Reply