Upis potreba za lijek protiv varooze

Pozivaju se naši članovi koji trebaju lijekove protiv varooze (mogu i ostali pčelari Grada Zagreba), da se jave Darku Makarunu na telefon 091-510-8217, sa slijedećim podacima: Ime i prezime, OIB, vrsta lijeka i broj zajednica.

Tvrtka Vitalis će u dogovoreno vrijeme (oko 20.4.16.) dostavite lijekove u naše prostore, izdavati račune ( koji se kopiraju i dostavljaju u Agenciju za plaćanje radi povrata sredstava) i ispostaviti lijek.

Lijekovi koji se nude:

–        Chek Mite+         cijena po zajednici           -27,04 kn

–        Thimovar            cijena po zajednici           -26,09 kn

–        Apilife Var           cijena po zajednici           -16,00 kn (treba dvostruko)

–        Apiguard             cijena po zajednici           -33,78 kn

–        Bayvarol             cijena po zajednici           -31,64 kn

UO PDZ

Leave a Reply