Godišnja dojava pčelinjih zajednica

Obavještavam da je počelo prikupljanje dokumenata o godišnjoj dojavi pčelinjih zajednica koje je svaki pčelar dužan po zakonu prijaviti i ispunjene obrasce predati povjereniku. Potrebne obrasce možete dobiti kod povjerenika ili ih naći na stranicama HPS-a ( godišnja dojava (prilog 3) ili upis u Evidenciju (prilog 2)). Prilikom predaje godišnje dojave svaki pčelar član HPS-a dužan je platiti 2 kn/košnici, dok pčelari koji nisu članovi HPS-a dužni su platiti 5 kn/košnici.
Zadnji dan za upis i ažuriranje podataka pčelara u Evidenciji pčelara i pčelinjaka je 30. 04. 2016., pčelari koji su do tog datuma ažurirani u Evidenciji imaju pravo koristiti potpore u 2016. godini, nakon tog datuma upis u Evidenciju se može vršiti, ali ti pčelari ne mogu sudjelovati u potporama za 2016. godinu.
Povjerenik Darko Makarun

Leave a Reply