Godišnja skupština PDZ

Pozivaju se članovi Pčelarskog društva Zagreb na godišnju Skupštinu Društva u četvrtak, 25. veljače 2016. godine u dvorani Tribina grada Zagreba Kaptol 27, s početkom u 17,00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izbor zapisničara
 4. Izbor ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvještaj verifikacijske komisije
 6. Izvještaj o radu za 2015 godinu
 7. Financijski izvještaj za 2015 godinu
 8. Izvještaj Nadzornog odbora
 9. Diskusija o izvještajima i usvajanje
 10. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2016. godinu
 11. Davanje ovlasti UO za donošenje Plana rada i financijskog plana za 2017.
 12. Utvrđivanje visine članarine i rok plaćanja
 13. Utvrđivanje gotovinske isplate iz blagajne
 14. Odabir delegata za skupštinu HPS
 15. Pitanja i prijedlozi

Na Skupštini pravo glasa imaju samo članovi PD Zagreb sa uredno plaćenom članarinom u 2015.
Poziv na Skupštinu bit će objavljen na internetskoj stranici PD Zagreb i na oglasnoj ploči u prostorijama Društva. Poziv na Skupštinu upućuje se sukladno članku 17 statuta PD Zagreb.
Poslije Skupštine slijedi tradicionalna zakuska.

Obavijest:
Mole se članovi koji još nisu uplatili članarinu za 2016. godinu da to učine uplatom na žiro račun Društva (IBAN: HR3623600001101460330) ili kod blagajnika u prostorijama Društva odnosno tijekom predavanja/tribine.

Predsjednik:
Stjepan Vuković, prof.

Atmosfera sa Skupštine:

Leave a Reply