mr.sc. Jadranka Luketa Marković – promocija knjige

Poštovani ćlanovi Pčelarskog društva Zagreb,
pozivam vas na predstavljanje knjige Pčelarenje kao (api)terapija u poboljšanjuu kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom. Knjiga je već predstavljena na ApiTeri i Međumarodnom apiterapijskom simpoziju u Ljubljani.

Ovo treće predstavljanje je u mom Domu za starije osobe Maksimir, Hegedušićeva 20, Zagreb i trebalo bi moju ideju urbanog pčelarstva za osobe s invaliditetom promovirati i u Gradu, sada i sa socijalnom notom. Novac od prodaje knjige namijenjen je za prvu ciglicu za izradu projekta za urbano pčelarenje osoba s invaliditetom.
Zato će na predstavljanju  govorit uhodan stručni  tim sa predstavljanja na ApiTeri;  mr. sc Mirjana Dobranović za Udrugu promicanja istih mogućnosti – izdavača knjige, recenzentica doc, dr. sc. Renata Martinec, sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Gordana Hegić predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva. Govorit će i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slojnšak. Između ostalih  Grad će predstavljati gospođa Višnja Fortuna sa poticanjem pčelarskog školovanja za pčelarsko samozapošljavanje osoba s invaliditetom.  Sa zamjenikom predsjednika gradskog ureda za poljoprivredu u šumarstvo gospodinom  Lukom  Čuljkom razgovarat ćemo o urbanom pčelarstvu Zagrebu.  Uz to će biti poezije i vrhunske glazbe sve osoba s invaliditetom. Davor Supek će opet sve snimiti. Možda opet sve stavimo na Youtube.

Jadranka Luketa-Marković

Leave a Reply