Semič (SLO) – Ocjenjivanje meda

Poziv pčelarima PD Zagreb i drugih udruga, koji žele sa svojim medom sudjelovati na natjecanju u ocjenjivanju kvalitete meda u Semiču, Slovenija, s kojima PD Zagreb surađuje više godina, da svoje uzorke meda dostave u četvrtak 03.09.2015. od 18,00 do 20,30 sati.

Potrebne su dvije teglice meda po 450 gr. (370 ml). Med mora biti u tekućem stanju bez trunja. Kotizacija je 20 eura po uzorku.

Na teglicama moraju biti etikete s čitkim podatcima kao za Zzzagimed.

Za sve druge informacije na raspolaganju je Ante Štavun, 098 / 191 2033.

UO PDZ

Leave a Reply